Vredendal Plant

Karoovlakte, Vredendal, 8160
GPS Co Ordinates: 31°40'57,"S & 18°32'25,1"E

Langvlei Plant

Langvlei, Robertson, 6705
GPS Co Ordinates: 33°45'41,32" S & 19°44'23,89" E